HUOMIO!

Kaikki yhdistyksen tietopaketit, käännökset, kuvat yms. on tehty vapaaehtoisten voimin. Yhdistyksellä ei ole ammattikääntäjää, eikä yhtäkään palkattua työntekijää.

Katsauksia metaboliitteihin, jotka vievät meitä lähemmäs ME/CFS-sairauden testiä

Päiväys: Heinäkuu 2018

Lähde: Columbia University’s Mailman School of Public Health

Lyhennelmä: Tutkimus on tunnistanut metaboliittien kuvion, joka on yhteydessä myalgiseen enkefalomyeliittiin/krooniseen väsymysoireyhtymään. Yhdistettäessä tämä tutkimustieto aiempaan mikrobiomi –tutkimukseen, tutkijat voivat nyt raportoida, että he voivat ennustaa onko henkilöllä (edellä mainittu) tila 84 prosentin varmuudella.

Columbian yliopiston infektioiden ja immuniteetin tutkimuskeskuksesta olevat tutkijat laativat tutkimuksen, jonka tuloksena tunnistettiin metaboliittien häiriö, joka on yhteydessä myalgiseen enkefalomyelittiin/krooniseen väsymysoireyhtymään (ME/CFS). Liitettäessä tämä tutkimustieto aiempaan mikrobiomi –tutkimukseen, tutkijat raportoivat nyt, että he voivat ennustaa, onko henkilöllä tämä häiriötila 84 prosentin varmuudella.

Tutkimusryhmä analysoi verinäytteitä 50 potilaalta, joilla on ME/CFS ja 50 kontrollitapausta vastasi sukupuolensa ja ikänsä puolesta niihin, jotka rekrytoitiin neljälle eri klinikalle läpi Yhdysvaltojen. Käyttäen massaspektrometriä, laboratoriotekniikkaa, jota käytetään molekyylien tunnistamiseen mittaamalla niiden massa, tiedemiehet löysivät 562 metaboliittia – mikroskooppisia sivutuotteita ihmisistä ja mikrobisia prosesseja kuten sokereita, rasvaa ja proteiinimolekyylejä. He jättivät pois molekyylit, jotka liittyivät antidepressantteihin ja muihin lääkkeisiin, joita potilaat mahdollisesti olivat ottaneet.

Heidän metaboliset analyysinsa, jotka olivat erittäin yksityiskohtaiset ja perusteelliset, paljastivat muunneltuja metaboliittien tasoja, mukaan lukien koliini, karnitiini ja useita monimutkaisia lipidejä ME/CFS potilailla. Muunnellut metaboliitit viittaavat mitokondrian toimintahäiriöön, solujen tuotantoon, ollen löydös, joka on yhteydessä muiden tutkimusryhmien tutkimuslöydöksiin.Ainutlaatuista on, että CII (Center for Infection and Immunity) tutkimus raportoi myös toisen erottuvan metaboliittien mallin potilailla, joilla on ME/CFS ja ärtyneen suolen oireyhtymä (IBS), sopien aiempiin löytöihin tutkijoiden vuonna 2017 mikrobiomi –tutkimuksissa. Puolella ME/CFS potilaista oli myös IBS.

Kun nämä tutkijat yhdistivät biomarkkerit molemmista mikrobiomi –tutkimuksesta ja uudesta metabolomi –tutkimuksesta, he raportoivat 0,836 ennustavan tuloksen, osoittaen 84 prosentin varmuutta ME/CFS:n esiintymälle – parempi tulos kuin kummastakaan erillisestä tutkimuksesta.

Tämä on vahva ennustava malli, joka osoittaa, että pääsemme lähelle pistettä, jossa meillä on käytettävissä laboratoriotesti, joka sallii meidän kertoa korkealla varmuudella kenellä on tämä (sairaus)tila, sanoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Dorottya Nagy-Szakal, lääketieteen tohtori, filosofian tohtori, tutkija CII:ssä (Center for Infection and Immunity:ssä).

Horisontissa

Eteenpäin mentäessä, tutkijat sanovat, että heidän tutkimustietoaan voitaisiin käyttää eläinmallin rakentamiseen ME/CFS:ää varten samojen muuntuneen metabolomin ja mikrobiomin ilmaisemiseksi. Jos eläinten käyttäytyminen on samankaltainen, kuin ME/CFS potilailla, tutkijat tietäisivät metaboliikan ja mikrobiomin esittävän todennäköisesti kausaalista/syyperäistä roolia sairauden toteamiseksi/ilmentymäksi. Eläinmalli sallisi tutkijoiden testata hoitomuotoja. Nykyisin ei ole olemassa hyväksyttyä terapiaa/hoitomuotoja ME/CFS:ään.

Tutkiessaan aktiivisesti ME/CFS:ää 1990 –luvulta lähtien CII tutkijat ovat tuoneet useita tärkeitä virstanpylväitä sairauden tutkimiseen. Vuonna 2012 he poistivat syy-yhteyden retrovirusten WMRV ja PMLV ME/CFS:n välillä. Seuraavina vuosina tutkijat raportoivat sytokiinien ja kemokiinien läsnäolon veressä ja serebrosbinaalisessa nesteessä, todisteen tietyistä alatyypeistä potilailla, joilla on IBS. Käynnissä olevassa tutkimuksessa tutkimusryhmä tutkii potilaiden immuunivastetta.

”Lähestymme ymmärrystä siitä, miten tämä sairaus toimii”, sanoo W.Ian Lipkin, lääketieteen tohtori, johtaja CII:ssä (Center for Infection and Immunity) ja NIH Center for Solutions for ME/CFS:ssä sekä the John Snow Professor of Epidemiology at the Mailman Schoolissa. ”Lähestymme pistettä, jossa voimme kehittää eläinmalleja, jotka sallivat meidän testata erilaisia hypoteeseja kuin myös mahdollisia hoitoja. Esimerkiksi jotkut potilaat voivat hyötyä probiooteista, joilla säädellään heidän gastrointestinaalista mikroflooraa tai lääkkeistä, joilla aktivoidaan tiettyjä neurotransmitteri -järjestelmiä.

Tiivistelmän lähde:

Tiivistelmä on käännetty Science Dailyn sivulta. Alkuperäinen materiaali on peräisin Columbia University’s Mailman School of Public Health:sta. Huomaa: Sisältöä on voitu editoida tyylin ja pituuden vuoksi.

Lehden Viite:

  1. 1. Dorottya Nagy-Szakal, Dinesh K. Barupal, Bohyun Lee, Xiaoyu Che, Brent L. Williams, Ellie J.R. Kahn, Joy E. Ukaigwe, Lucinda Bateman, Nancy G. Klimas, Anthony L. Komaroff, Susan Levine, Jose G. Montoya, Daniel L. Peterson, Bruce Levin, Mady Hornig, Oliver Fiehn, W. Ian Lipkin. Insights into myalgic encephalomyelitis/chronic fatique syndrome phenotypes through comprehensive metabolomics.

Myalginen enkefalomyeliitti&krooninen väsymysoireyhtymä – todisteita autoimmuunisairaudesta

Päiväys: Kesäkuu 2018

Tiivistelmä:

Myalginen enkefalomyeliitti/krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on toistuva ja vakava krooninen sairaus, joka radikaalisti haittaa elämän laatua. Taustalla oleva patomekanismi on toistaiseksi huonosti ymmärretty, mutta on vakuuttavia todisteita siitä, että ainakin osalla ME/CFS -potilaista on autoimmuunietiologia (etiologia = oppi tautien syistä, toim.huom.).

Tässä katsauksessa puhumme autoimmuuni näkökulmasta ME/CFS:ään. Immuunisäätely ME/CFS:ssä on toistuvasti kuvattu sisältäen muutoksia sytokiini -profiilissa ja immunoglobuliinitasoissa, T- ja B -solujen fenotyypeissä sekä alentuneena luonnollisten tappajasolujen sytoksisuudessa. Sen lisäksi vasta-aineet erilaisia antigeeneja vastaan mukaan lukien neurotransmitteri-reseptorit on äskettäin tunnistettu ME/CFS -yksilöillä useiden tutkimusryhmien toimesta. Johdonmukaisesti kliiniset kokeet Norjassa ovat osoittaneet, että B-solujen ehtyminen rituximab-lääkeaineella antaa tuloksen kliinisistä hyödyistä noin puolella ME/CFS -potilaista. Lisäksi äskettäiset tutkimukset ovat tarjonneet todisteita vakavasta metabolisista häiriöistä oletettavasti välittyneenä seerumi -autoantibodista ME/CFS:ssä. Sen vuoksi lisäponnisteluja vaaditaan, jotta voidaan kuvailla autoantibodien rooli (sairauden, toim.huom.) puhkeamisessa ja ME/CFS:n patomekanismeissa, jotta ymmärretään paremmin ja oikea hoito tässä sairaudessa.

Tekijät: Sotzny F., Blanco J., Capelli E., Castro-Marrero J., Steiner S., Murovska M., Scheibenbogen C., European Network on ME/CFS (EUROMENE)

Tiivistelmän lähde:

Materiaali on peräisin PubMed.sta.

Huomaa: Sisältöä on voitu editoida tyylin ja pituuden vuoksi.

CFS/ME:n syitä selvitetään Norjassa

Karl Johan Tronstad johtama tutkimusryhmä Tronstadin biolääketieteellisestä yksiköstä on vastaanottanut 9.5 milj. rahoittaakseen CFS/ME:n syihin paneutuvaa tutkimusta.
Puutteellinen energia-aineenvaihdunta ME/CFS:ssä –projekti on yksi neljästä projektista ME/CFS:n selvittämiseksi.
Tutkimuksia rahoittaa Norjan tutkimusneuvosto, joka ottaa vastaan potilaiden, sukulaisten ja terapeuttien antamia havaintoja tunnistaakseen tutkimustarpeita. …
Tutkijat Bergenissa vastaavat näihin tarpeisiin tutkimalla ovatko aineenvaihduntahäiriöt mukana tämän vakavan ja suhteellisen yleisen taudin mekanismissa. Tämä projekti toteutetaan Haukelandin yliopistosairaalan Prof. Olav Mella ja Øystein Flugen yhteistyöllä ja se on saanut tukea Kavli järjestöltä useita vuosia.
Mellan ja Flugen tutkimusryhmä on kerännyt yli 200 ME/CFS potilaan näytteitä ja 100 terveen verrokin näytteitä tutkimusbiopankkiin. Biopankkia hyödynnetään nyt kun tutkitaan molekyylitason mekanismeja laboratoriossa. Yhtenä asioista, muutokset potilaan energia-aineenvaihdussa kartoitetaan mittaamalla biokemiallisia muutoksia potilaan veressä. Samaan aikaan, tutkitaan voivatko perinnölliset muutokset geeneissä selittää lisääntynyttä riskiä. Tämä tehdään eristämistekniikalla, vertailemalla sairaan ja terveen perheenjäsenen geenejä. Tämä tunnistaa avainasiat, josta myöhemmät mekaaniset laboratoriotestitutkimukset aloitetaan.
Tutkijat ovat viimeaikoina menestyksekkäästi huomanneet, että aineenvaihduntaentsyymin, pyruvaattidehydrogenaasin toiminta on estynyt CFS/ME potilailla. Tämä löytö todennäköisesti tarkoittaa, että potilaan soluissa on vähemmän saatavilla olevaa energiaa ja se johtaa uupumukseen ja väsymiseen. Tutkimus julkaistiin The Journal of Clinical Investigation Insight julkaisussa viime joulukuussa. Perustuen tähän löydökseen, hypoteesiksi asetettiin, että ME/CFS potilailla on rajoituksia tuottaa energiaa (ATP), kuten myös alentunut laktaatin tuotto. Lisäksi on useita löydöksiä, jotka osoittavat että ME/CFS saattaa johtua immuunivasteen häiriintyneestä toiminnasta.
Projektin pääkohde on saada lisää tietoa ME/CFS:n mekanismista, jotta voitaisiin kehittää uusia hoitometodeja ja biomarkkereita. Projekti saa tukea 3.5 vuotta ja alkaa heinäkuussa 2017.

Voit lukea alkuperäisen englannin kielisen artikkelin täältä.

CFS/ME:lle löydetty biomarkkerit, josta voidaan kehittää diagnostinen verikoe

ME/CFS-potilailla on löytynyt eroavaisuuksia kahden sytokiinin tasossa verrattuna terveisiin ihmisiin. Lisäksi 17 sytokiinin tasot korreloivat taudin vakavuuden kanssa.

”Vaikka ainoastaan kahden eri sytokiinin huomattiin olevan erilaisia kontrollihenkilöihin nähden, 17 sytokiinia korreloi ME/CFS:n vakavuuden kanssa”, tutkijat kertovat. ”Kolmetoista näistä sytokiineistä ovat proinflammatorisia ja sa…attavat näillä potilailla edistää oireiden kehittymistä useiden vuosien aikana.”

Jose G. Montoya, MD, Stanfordin yliopistosairaalasta Californiassa ja hänen kollegansa julkaisivat poikittaistutkimuksensa tulokset 31.7.2017 Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa. “ ME/CFS:n ympärillä on ollut valtavasti väittelyä ja epäselvyyttä, jopa siitä onko se oikea sairaus lainkaan,” vanhempi tutkija Mark Davis, PhD, immunologian ja mikrobiologian professori, Stanfordin Immuniteetti, elinsiirto ja infektio -instituutin johtaja sanoo. ”Meidän löydöksemme osoittavat kuitenkin selvästi, että kyseessä on inflammatorinen sairaus ja sitä kautta meillä on perusta diagnostiselle verikokeelle.”

ME/CFS vaikuttaa yli miljoonaan amerikkalaiseen ja luonteenomaista sairaudelle on muilla syillä selittämätön krooninen väsymys ja rasituksensietokyvyn puute sekä virkistämätön yöuni, päänsäryt, lihaskivut että kognitiiviset ongelmat. Vaikka tämän lamauttavan sairauden patogeneesi on edelleen osittain selvittämättä, tulehduksen on pitkään ajateltu olevan sairaudessa tärkeimmässä roolissa.

ME/CFS-potilailla perinteiset tulehdusmarkkerit, kuten erytrosyytit ja CRP, ovat harvoin koholla. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet tämän potilasryhmän kohdalla muutoksia muissa tulehdusmarkkereissa. Useissa tutkimuksissa on huomattu näillä potilailla lisääntynyttä kiertävän sytokiini CD8+ -solujen vasta-ainetoimintaa. Yksi tutkimus kuvailee myös päivittäisiä heilahteluita tulehdusta ylläpitävässä leptiini-rasvahapossa ja eräs toinen tutkimus puolestaan linkitti sairauden alkuvaiheen ja tietylaisen kohonneen inflammatorisen sytokiiniprofiilin toisiinsa.

Tutkijat ovat täten päätyneet tukimaan onko ME/CFS-potilailla epänormaali sytokiiniprofiili ja korreloiko tämä profiili sairauden vakavuuden ja keston kanssa. He analysoivat 192 ME/CFS-potilaan ja 392 terveen verrokin näytettä ja ajoivat immunologisen analyysin näistä näytteistä, mitaten 52 sytokiiniarvon jokaisen tutkimukseen osallistujan verestä.

Voit lukea alkuperäisen englannin kielisen artikkelin täältä.

Krooniseen väsymysoireyhtymään (CFS) liittyy solujen heikentynyt energia-aineenvaihdunta

CFS:n syntymekanismia ei tunneta, mutta taustalla on arveltu olevan mm. energiantuottoon liittyvät häiriöt. Tutkimuksessa käytettiin vapaaehtoisten CFS-potilaiden ja terveiden kontrollihenkilöiden verinäytteistä eroteltuja valkosoluja (lymfosyyttejä ja monosyyttejä), joiden energiantuotantoa analysoitiin.

Solujen energiantuotto tapahtuu mitokondrioiksi kutsutuissa soluelimissä soluhengityksen kautta, kun happea on riittävästi. Soluhengitys on sarja reaktioita, joissa solu tuottaa energiaa käyttäen verenkierron keuhkoista kudoksiin kuljettamaa happea. Kun hapen määrä on riittämätön, energiaa voidaan muodostaa maitohappoa tuottamalla. Tutkittavista soluista mitattiin energia-aineenvaihdunnan tehokkuutta sekä oksidatiivisessa fosforylaatiossa (OXPHOS), että glykolyysissä, jotka ovat soluhengityksen vaiheita. Oksidatiivinen fosforylaatio vaatii happea, mutta glykolyysin avulla solu voi tuottaa energiaa myös hapettomissa olosuhteissa.

Tutkimuksessa havaittiin, että oksidatiivinen fosforylaatio oli heikompaa CFS-potilaiden valkosoluissa kuin terveillä kontrollihenkilöillä, eli energiantuotto soluhengityksen kautta oli heikentynyt. Heikentymistä havaittiin erityisesti soluhengityksen maksimikapasiteetissa, eli mitokondrioiden maksimaalisessa energiantuottokyvyssä. Kontrolliryhmällä soluhengitys tehostui stressitilassa 98 %, mutta CFS-potilailla vain 47 %.

Tuloksista pääteltiin, että energiankulutuksen kasvaessa CFS-potilaiden solut eivät kykene lisäämään energiantuotantoaan riittävästi soluhengityksen avulla. Glykolyysi oli yhtä tehokasta CFS-potilaiden ja kontrolliryhmän soluissa. Solujen matalampi toimintakapasiteetti tarkoittaisi, että solut joutuvat toimimaan normaalitilassa lähellä maksimikapasiteettiaan. Tämä vastaisi terveellä henkilöllä jatkuvasti kohonnutta energiantarvetta ja solujen stressitilaa.

Voit lukea alkuperäisen englannin kielisen julkaisun täältä.