ME/CFS 

ME eli Myalginen enkefalomyeliitti / CFS eli Chronic Fatigue Syndrome (krooninen väsymysoireyhtymä), G93.3. Sairaudelle on mietitty myös kuvaavampaa nimeä SEID eli Systemic Excertion Intolerance Disease.

ME/CFS on vakava ja krooninen monisysteeminen sairaus, johon liittyy erilaisia neurologisia häiriöitä sekä immuniteetin, ruuansulatuksen, virtsaamisen ja energia-aineenvaihdunnan häiriöitä. Potilaat kärsivät myös verenkierron, lämmön- ja verenpaineiden säätelyn ongelmista, aistiyliherkkyyksistä ja unihäiriöistä.

Koska potilaan pääasiallinen ongelma on elimistön kyvyttömyys tuottaa riittävästi energiaa, epätavallisen pienestäkin rasituksesta seuraa merkittäviä neuroimmunologisista syistä johtuvia oireita, kuten nopea fyysinen ja kognitiivinen uupuneisuus ja vallitsevien oireiden paheneminen. Huonovointisuus ja uupumus (ns. PEM-oire) ilmaantuvat joko välittömästi rasituksen jälkeen tai viiveellä ja ne voivat kestää yli vuorokauden. Palautuminen rasitusta edeltävään tilaan voi viedä jopa muutaman viikon.

ME/CFS-sairautta on monenasteista. Osa potilaista sinnittelee työelämässä, kun taas osa on täysin vuodepotilaina. Jotkut saavat toimintakykyään takaisin vuosien mittaan, toisilla sairaus etenee progressiivisesti. Parannuskeinoa ei vielä tunneta, mutta oireita on mahdollista helpottaa.

Keväällä 2021 julkaistu ME/CFS:n Hyvä käytäntö -suositus löytyy tästä linkistä, sen potilasversio tästä linkistä. Duodecim Terveyskirjaston artikkelin ME/CFS:stä löydät täältä.

Oireita, joista voi epäillä ME/CFS.ää

Näin sairauden oireistoa kuvataan Hyvä käytäntö -suosituksen potilasversiossa:

  1. voimakas ja invalidisoiva uupumus/väsyvyys, joka ei selity millään muulla fyysisellä tai psyykkisellä sairaudella, ei parane levolla ja on kestänyt vähintään 6 kk:n ajan
  2. voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen (PEM)
  3. unihäiriöt, kivut, autonomisen (tahdosta riippumattoman) hermoston ja immuunijärjestelmän (puolustautumisjärjestelmän) oireet sekä kognitiiviset (tiedolliset, havaitsemiseen liittyvät) vaikeudet ja
  4. oireiston aaltoilu.

ME/CFS-kanavan videossa kerrotaan suomeksi miltä PEM-oire tuntuu ja mistä sen arvellaan johtuvan. Video on vajaan kuuden minuutin mittainen: