Suomen ME/CFS-yhdistys ry:n hallitus

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t) valitaan yhdistyksen kokouksessa vuosittain. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Suomen ME/CFS-yhdistys ry on valinnut vuosikokouksessaan 27.5.2023 uuden hallituksen.
SMEY:n hallituksen muodostavat:

Kaisa Metsämäki pj.
Heini Aaltonen
vpj.
Nadja Kiiskinen
vpj.

Olli Polo (2 v.)
Tiina Jääskeläinen (2 v.)
Sirkku Brummer
(1 v.)
Tuomas Ylisiurua (1 v.)

Hallituksen varajäsenet:
Matti Virtaniemi (2 v.)
Martti Riekkinen
(1 v.)

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)smey.fi

Jäsensihteeri
Sirkku Brummer
s.posti: jasenasiat(at)smey.fi