Suomen ME/CFS-yhdistys ry:n hallitus

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen kokouksessa vuosittain. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Suomen ME/CFS-yhdistys ry on valinnut vuosikokouksessaan 10.4.2021 uuden hallituksen. SMEY:n hallituksen muodostavat:

Satu Enwald pj.
Matti Virtaniemi vpj.
Nadja Kiiskinen vpj.

Tiina Jääskeläinen (2 v.)
Maria Uotinen
(2 v.)
Olli Polo
(2 v.)
Tuomas Ylisiurua (1 v.)
Juhani Leppälä (1 v.)

Hallituksen varajäsenet:
Annukka Harjula (2 v.)
Martti Riekkinen
(2 v.)
Sirkku Brummer (1 v.)

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)smey.fi

Jäsensihteeri
Sirkku Brummer
s.posti: jasenasiat(at)smey.fi