Suomen ME/CFS-yhdistys ry:n hallitus

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t) valitaan yhdistyksen kokouksessa vuosittain. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Suomen ME/CFS-yhdistys ry on valinnut vuosikokouksessaan 5.3.2022 uuden hallituksen.
SMEY:n hallituksen muodostavat:

Kaisa Ketolainen pj.
Matti Virtaniemi vpj.
Maria Uotinen vpj.

Heini Aaltonen (2 v.)
Auli Rannikko
(2 v.)
Tiina Jääskeläinen (1 v.)
Olli Polo
(1 v.)
Tuomas Ylisiurua (1 v.)

Hallituksen varajäsenet:
Nadja Kiiskinen (2 v.)
Annukka Harjula (1 v.)
Martti Riekkinen
(1 v.)

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)smey.fi

Jäsensihteeri
Sirkku Brummer
s.posti: jasenasiat(at)smey.fi