Olet sivuston osiossa: Etusivu » Ajankohtaista

Lähde ehdokkaaksi Invalidiliiton liittovaaleihin!

28.04.2021

Lähde edustamaan SMEYtä Invalidiliiton liittovaaleihin!

Invalidiliiton liittovaalit järjestetään 5.–19.11.2021, ja etsimme ehdokkaita edustamaan Suomen ME/CFS-yhdistystä ja laajemminkin ME-potilaita Invalidiliitossa.

SMEY on yksi Invalidiliiton jäsenyhdistyksistä, ja liitossa korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan joka neljäs vuosi loka-marraskuussa pidettävällä jäsenäänestyksellä. SMEYllä on ollut valtuustossa yksi edustaja.

Vaalia varten jäsenyhdistykset on jaettu yhdeksään vaalipiiriin, joiden mukaisesti äänestys tapahtuu. SMEY kuuluu valtakunnalliseen piiriin, jolla on yhteensä kahdeksan valtuustopaikkaa. Valtuustoon valitaan kustakin vaalipiiristä paikkajaon mukaisesti eniten ääniä saaneet. SMEY voi asettaa vaaliin kaksi ehdokasta, jotka valitsee SMEYn hallitus.

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.5. lähettämällä osoitteeseen yhdistys(at)smey.fi lyhyt kuvaus itsestäsi sekä perustelut, miksi olisit sopiva ehdokas edustamaan Suomen ME/CFS-yhdistystä Invalidiliitossa. Sinun pitää olla SMEYn varsinainen jäsen, joka on maksanut jäsenmaksun. Et voi olla työsuhteessa Invalidiliitto ry:n tai sen määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin tai vastaaviin. Ehdokkaiden nimet ilmoitetaan liiton vaalitoimikunnalle 23.6.2021 mennessä, ja ilmoitukseen liitetään ehdokkaan kirjallinen suostumus. Ehdokkuus on sitova.

Muista äänestää!

Vaikka et lähtisi ehdokkaaksi, muista kuitenkin äänestää. Äänestys tapahtuu posti- tai sähköisenä äänestyksenä. Vaalitoimikunta lähettää jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle vaalilipun, luettelon vaalipiirin ehdokkaista, palautuskuoren sekä äänestysohjeet. Sähköinen äänestäminen tapahtuu internetin välityksellä, kirjautumalla henkilökohtaisella tunnuksella äänestysjärjestelmään.

Äänioikeus on niillä yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, joista on toimitettu tieto 31.5.2021 mennessä liiton jäsenrekisteriin ja jotka ovat täyttäneet 15 vuotta 5.11.2021 mennessä. Vaalissa voi äänestää vain oman vaalipiirin ehdokasta ja jokaisella on käytössään yksi ääni.

Vaalia koskevat ohjeistukset ovat Invalidiliiton sivustolta, josta löydät myös lisätietoa vaalista. Tietoa liittovaltuuston tehtävistä löydät esim. Invalidiliiton säännöistä.