Olet tässä: Etusivu » ME/CFS » Sairauden eri nimet

ME/CFS-sairaudella on monta eri nimeä

ME, CFS, ME/CFS, SEID ja krooninen väsymysoireyhtymä – kaikilla näillä termeillä viitataan samaan sairauteen, jonka virallinen koodi ja nimi Suomessa on G93.3 Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä.

Krooninen väsymysoireyhtymä – tunnettu mutta ongelmallinen

Krooninen väsymysoireyhtymä on suomenkielinen käännös englanninkielisestä nimestä Chronic Fatique Syndrome (CFS). Krooninen väsymysoireyhtymä -nimi nähdään hyvänä muun muassa siksi, että se on suomenkielinen ja vakiintunut käyttöön.

Potilasyhteisössä krooninen väsymysoireyhtymä ‑nimitystä pidetään kuitenkin laajalti vähättelevänä ja sairautta yksinkertaistavana. Sairaudessa on kyse huomattavan paljon muustakin kuin pelkästä väsymyksestä, ja sairauteen kuuluva uupumus on normaalia väsymystä voimakkaampaa. Lisäksi oireyhtymä-termin koetaan lisäävän sairauden epämääräisyyttä: kyseessä ei olisikaan itsenäinen, monin eri tavoin oireileva sairaus, vaan vain epämääräinen joukko vaihtelevia oireita.

Lyhenteet ME, CFS, ME/CFS ja SEID

ME on lyhenne termistä myalginen enkefalomyeliitti (Myalgic Encephalomyelitis), joka tarkoittaa lihaskipuja aiheuttavaa aivo-selkäydintulehdusta. Sitä voidaan pitää sairauden alkuperäisenä nimenä, sillä se on esiintynyt Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-tautiluokituksessa jo vuodesta 1969.

CFS tulee englanninkielisestä termistä Chronic Fatique Syndrome, jonka suomenkielinen käännös on krooninen väsymysoireyhtymä.

SEID on sairauden uusin nimitys. Se on lyhenne englanninkielisistä sanoista Systemic Exertion Intolerance Disease, suomeksi käännettynä systeeminen rasitusintoleranssisairaus. Se kuvaa paremmin sairauden perusluonnetta mutta ei ole vakiintunut laajaan käyttöön.

Kansainvälisesti potilasyhteisöissä ovat käytössä termit ME sekä yhdistelmä ME/CFS, ja näitä nimityksiä myös Suomen ME/CFS-yhdistys käyttää.

Eri nimet kertovat erilaisista näkemyksistä

Kuten nimien kirjostakin voi päätellä, ME/CFS:n syystä on vuosikymmenien aikana esiintynyt erilaisia näkemyksiä: onko kyseessä todellinen, vakava, biologinen sairaus vai onko oireiden syy sittenkin psyykkinen? Se on hidastanut sairauden tutkimista ja hoitojen kehittämistä, ja ME/CFS on tänäkin päivänä etiologialtaan epäselvä sairaus. Toisin sanoen sairauden syy on vielä tuntematon.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ylläpitämässä ICD-tautiluettelossa ME/CFS on ollut kuitenkin jo vuodesta 1969. Se on sijoitettu neurologisiin eli hermostoon liittyviin sairauksiin. Tällä hetkellä Suomessa käytössä olevassa luettelon versiossa (ICD-10) sairauden koodi ja nimi on G93.3 Virusinfektiota seuraava väsymysoireyhtymä. Tätä nimeä käytetään, vaikka virustartuntaa ei löytyisi sairauden taustalta. Luettelon tulevaan versioon (ICD-11), josta ei ole vielä suomenkielistä käännöstä, sairaus on merkitty koodilla ja nimellä 8E49 Postviral fatigue syndrome.