Olet sivuston osiossa: Etusivu » Ajankohtaista

Suomen CFS-yhdistyksen lausunto koskien toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämistä

17.05.2018

Suomen CFS-yhdistys ry sai 18.4.2018 sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntopyynnön koskien STM:n asettaman työryhmän luonnosta toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämiseksi.

Luonnoksessa STM:n työryhmä on luokitellut kroonisen väsymysoireyhtymän toiminnalliseksi häiriöksi eli sairaudeksi, ”jonka syy ei perusteellisissakaan somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa selviä”. Näin tehdessään työryhmä on jättänyt huomiotta lukuisat biolääketieteelliset tutkimukset, joissa ME/CFS-oireille on löydetty fysiologisia selityksiä. Vallitsevan nykykäsityksen (mm. WHO, CDC ja IOM) mukaan ME/CFS on patofysiologialtaan elimellinen sairaus, mitä työryhmän luonnoksen mukaan toiminnalliset häiriöt eivät ole. ME/CFS:lle ovat leimallisia muun muassa solutason energiantuotannon ongelmat.

Suomen CFS-yhdistys ry otti lausunnossaan kantaa työryhmän luonnokseen ainoastaan siltä osin kuin katsoimme sen sisällön koskevan ME/CFS-potilaita. Yhdistys esittää lausunnossa huolensa ME/CFS-potilaille hyödyttömien ja haitallisten hoitomuotojen aiheuttamista seurauksista sekä turhista terveydenhuollon kustannuksista, joihin tälle potilasryhmälle soveltumattomien hoitojen käyttöönotto johtaisi. Nykymuodossaan ehdotusluonnos ei edistä ME/CFS-potilaiden asemaa vaan vahvistaa ajattelua, jonka johdosta maamme tuhannet ME/CFS-potilaat ovat jääneet vaille asianmukaista diagnoosia sekä tarvitsemaansa hoitoa ja tukea.

Yhdistyksen lausunto: STM10_00_2015_CFS-yhdistyksen-lausunto_170518

Linkki STM:n sivulle http://stm.fi/hanke?tunnus=STM010:00/2015