Olet sivuston osiossa: Etusivu » Ajankohtaista

Yhdistys kannattaa palautejärjestelmän luomista vakuutuslääketieteelliseen arviointiin (HS Mielipide 290818)

30.08.2018

Yhdistys kannattaa palautejärjestelmän luomista vakuutuslääketieteelliseen arviointiin (HS Mielipide 290818)

Asiantuntijalääkäri Lars Sörensenin ja Kelan ylilääkäri Jyrki Elon mielipidekirjoitus (HS 29.8.2018) otti esiin tärkeän asian Vakuutuslääkärien päätöksiin liittyen, johon lähettävät lääkärit ovat toivoneet muutosta. Muilla erikoisaloilla on yleinen käytäntö, että lähettävä lääkäri saa erikoislääkäriltä palautteen tekemästään lausunnosta. Vakuutuslääkäreiden kanssa näin ei ole ollut eli hoitava lääkäri ei ole tietosuojaan vedoten voinut saada palautetta tekemästään lausunnosta esimerkiksi potilaan työkykyyn liittyen. Näin ollen hän ei ole voinut esimerkiksi saada tietoonsa, minkä takia hylkäävä päätös on tehty hänen tekemänsä B-lausunnon pohjalta.

Huomiot ja etuusoikeuden arvio kirjautuvat Kelan tai työeläkeyhtiön valmistelutietoihin. Monessa tilanteessa niistä olisi suurin hyöty potilasta hoitavalle lääkärille ja hänen kauttaan potilaan asioiden hoidolle”, Sörensen ja Elo kirjoittavat.

Kainuussa kokeiltiin kirjoituksen mukaan järjestelyä, jossa Kelan asiantuntijalääkärin tekemä vakuutuslääketieteellinen sairauspäivärahaoikeuden arvio lähetettiin potilaan suostumuksella häntä hoitavalle työterveyslääkärille. Työterveyslääkäreiden kokemukset tästä olivat hyvät. Käytäntö lisäsi yhteistä ymmärrystä hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden välillä ja lisäsi toiminnan avoimuutta. Kokeilu ei kuitenkaan jalkautunut yleiseksi käytännöksi käytännön hankaluuksien takia. Nyt menettelylle olisi Sörensenin ja Elon mukaan teknisesti uudenlaiset mahdollisuudet, jos lainsäädännöllä mahdollistettaisiin vakuutuslääkäreiden saamien arviopyyntöjen sekä itse arvioiden tallentaminen potilaan Kanta-arkiston tietoihin.

Aikaisemmin tänään Hengitysliitto esitti kannattavansa lämpimästi mielipidekirjoituksessa ehdotetun palautejärjestelmän luomista myös vakuutuslääketieteelliseen arviointiin. Hengitysliitto toteaa, että järjestelmästä hyötyisivät erityisesti sisäilmasta sairastavat, joiden sairauspäivärahahakemukset usein hylätään. Suomen CFS-yhdistys ry yhtyy Hengitysliiton näkemykseen ja pitää kyseisen järjestelmän käyttöönottoa erinomaisena ajatuksena myös lukuisten ME/CFS-sairaiden kannalta, jotka saavat vakavasta toimintakyvyn alenemasta huolimatta yleensä hylkääviä päätöksiä etuuksia hakiessaan. Yhdistys kannattaa palautejärjestelmän luomista vakuutuslääketieteelliseen arviointiin (HS Mielipide 290818)