Olet sivuston osiossa: Etusivu » Ajankohtaista

SMEY suunnittelee LDN-julkisuuskampanjaa ja kerää ME/CFS-potilaiden kokemuksia

6.09.2021

Suomen ME/CFS-yhdistys suunnittelee julkisuuskampanjaa LDN-lääkkeen saatavuuden parantamiseksi

Kertyneen kokemuksen perusteella suuri osa ME/CFS-potilaista hyötyy LDN-lääkityksestä, mutta sen määräämistä vierastetaan lääkärien keskuudessa – jopa reseptien uusiminen on usein haasteellista. Lisäksi potilaat ovat epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden, koska osa saa kuitenkin reseptit uusittua julkisessakin terveydenhuollossa. Pyrimme kampanjallamme madaltamaan reseptien uusimiskynnystä ja siten toivottavasti myös lääkkeen määräämiskynnystä uusille ME/CFS-potilaille.

Tavoitetta varten keräämme ME/CFS-potilaiden kokemuksia LDN-reseptien uusimisesta. Missä olet saanut reseptisi uusittua tai missä uusimisesta on kieltäydytty (myös paikkakunta)? Miten kieltäytymistä on perusteltu? Lisäksi keräämme tietoa lääkkeen vaikutuksista: Millaisia hyötyjä olet saanut LDN-lääkkeestä? Onko esiintynyt haittavaikutuksia, millaisia?

HUOM! Keskitymme tässä kohtaa nyt vain sellaisten ME/CFS-potilaiden kokemuksiin, joilla lääke on jo (ollut) käytössä, ja sen myötä reseptien uusimiseen.

Voit kertoa kokemuksesi lähettämällä sähköpostia yhdistyksen viestintävastaavalle osoitteeseen maria.uotinen(at)smey.fi. Saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Suuret kiitokset avustasi!